Saturday, September 20, 2008

Nivell C de català.

Qui vulgui, ja em pot felicitar perquè acabo d'obtenir la certificació oficial de que tinc un nivell C de català. Amb molt bon ull, els pujolistes que varen endegar aquestes certificacions, les varen ordenar de menor a major qualificació. El nivell D és el que implica més coneixements i l'A el que n'implica menys. Aquesta ordenació s'ha demostrat que és directament proporcional a la capacitat que un té d'arribar a llocs de rellevància en l'administració pública del país (s'entén que parlo de Catalunya, és clar). És a dir, si vols arribar molt amunt, ni se t'acudeixi obtenir el nivell C i, si pots, evita fins i tot presentar-te a l'A.

No comments: